life isn't perfect, but my dogs are

F&Q

Verzenden

Retour

Algemene Voorwaarden

Verzenden

Zie hieronder Artikel 5 en 6 van de Algemene Voorwaarden waarmee akkoord wordt gegaan bij aankoop van een product van Shibashop.nl.
Artikel 5 - Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn zal verschillen tussen de 3 tot 8 dagen, tenzij anders is gecommuniceerd.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 8 dagen, tenzij anders is overeengekomen, hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan shibashop.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 - Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal Shibashop.nl het risico dragen in geval van schade. De artikelen worden met POSTnl Track & Trace verzonden. Ook moet er een handtekening gegeven worden voor ontvangst. Via www.Postnl.nl is de zending te volgen. Is het pakket afgeleverd volgens PostNL, dan dient er zelf contact opgenomen te worden met PostNL, telefoonnummer : 0900 0990
 

De verzendkosten binnen Nederland zijn 6,75 voor een pakket en een brievenbuspakje kost 4,10.
De verzendkosten voor België zijn 13 euro incl. track and trace. 
De pakketen worden verstuurd met Post NL.
De levertijd kan verschillen, afhankelijk van de beschikbare voorraad, maar wij gaan van 5 werkdagen uit. Wanneer dit meer is zal er contact met u worden opgenomen.
Algemene verzendinformatie

Belangrijke informatie over verzending naar andere landen

Algemene voorwaarden voor verzenden

We verzenden op dit moment alleen naar Nederland en Belgie.
Op internationale verzendingen kunnen tolgelden, belastingen en andere kosten die niet opgenomen zijn in de totaalprijs van toepassing zijn.

Retourneren

Zie hieronder Artikel 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden waarmee akkoord wordt gegaan bij aankoop van een product van Shibashop.nl.

Artikel 7 - Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Shibashop.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Beauty producten, beachwear, mondkapjes en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Shibashop.nl.

7.4 Op sale artikelen krijg je geen geld retour.

Artikel 8 - Garanties
8.1 Shibashop.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Shibashop.nl binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt shibashop.nl ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 7 dagen.

8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is Shibashop.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Shibashop.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.Ruilen
Heb je de verkeerde maat besteld? Je hebt 7 dagen de tijd om het terug te sturen naar ons en om te ruilen voor een andere maat. De verzendkosten en het risico om het terug te sturen zijn wel voor jouw eigen rekening. Stuur een mail naar info@shibashop.nl met de track and trace wanneer je het product terugstuurt en vermeld daarbij het product en wat de reden van het retourneren is.

Verstuur het naar:
Shibashop
Tosca 6
2926PK
Krimpen aan den IJssel

Retourneren
Wil je iets terugsturen omdat het je niet is bevallen? Ook dan heb je 7 dagen de tijd om het terug te sturen. De verzendkosten en het risico om het terug te sturen zijn wel voor jouw eigen rekening. 
Stuur een mail naar info@shibashop met de track and trace wanneer je het product terugstuurt en vermeld daarbij het product en wat de reden van retourneren is.

Wanneer het pakketje binnen is zal er worden beoordeeld of het product onbeschadigd en ongedragen is. Wanneer dit het geval is zal het geld min de verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van het product teruggestort worden. 


Algemene
retourinformatie

Algemene voorwaarden voor het retourneren

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Shibashop.nl en op alle aanbiedingen en offertes en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Shibashop.nl.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Shibashop.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Dit is een vast bedrag van 6,75. Voor bestellingen boven de 250,00 worden geen verzendkosten gerekend. Brievenbus pakketen zijn 4,10. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald. Ook de kosten van een retourzending worden niet vergoed. 

Artikel 3 - Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 Shibashop.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 Shibashop.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Shibashop.nl van uw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Shibashop.nl is geaccepteerd.

Artikel 5 - Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn zal verschillen tussen de 3 tot 8 dagen, tenzij anders is gecommuniceerd.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 8 dagen, tenzij anders is overeengekomen, hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan shibashop.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 - Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal Shibashop.nl het risico dragen in geval van schade. De artikelen worden met POSTnl Track & Trace verzonden. Ook moet er een handtekening gegeven worden voor ontvangst. Via www.Postnl.nl is de zending te volgen. Is het pakket afgeleverd volgens PostNL, dan dient er zelf contact opgenomen te worden met PostNL, telefoonnummer : 0900 0990

Artikel 7 - Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. shibashop.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Beauty producten, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Shibashop.nl.

7.4 Op sale artikelen krijg je geen geld retour.

Artikel 8 - Garanties
8.1 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
8.3. Shiba Shop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 1 maand na aflevering onder de volgende genoemde voorwaarden, met uitzondering van gebruiksslijtage, zoals het leer, rubber, sluitingen, versiersels etc.
- De op de website genoemde maten zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk, per e-mail of telefonisch bij Shiba Shop worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek. U ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons. Indien gewenst kan Shiba Shop de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Shiba Shop als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.
Indien aan gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Shiba Shop het artikel dan wel vergoedt Shiba Shop de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van Shiba Shop), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Shiba Shop (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Shibashop.nl binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt shibashop.nl ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 7 dagen.

8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is Shibashop.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Shibashop.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Shibashop.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 - Betaling
10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening.

10.2 Shibashop.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 - Incassokosten
Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan Shibashop.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Shibashop.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Shibashop.nl kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Shibashop.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Shibashop.nl niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1. De aansprakelijkheid van Shiba Shop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
13.2. Shiba Shop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolgen van het gebruik van producten indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij twijfel over de gezondheidstoestanden en capaciteiten/ conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen.
13.3. Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Shiba Shop beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

13.4 De aansprakelijkheid van Shibshop.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.5 Shibashop.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Shibahop.nl, waaronder de Website, door een derde.

Artikel 14 - Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 - Diversen
15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Shibashop.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Shibashop.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Shibashop.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Shibashop.nl aangepast worden. Shibashop.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.